Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Inom förskolan erbjuds bland annat modersmålsstöd av modersmålspedagog och det är det talade språket som står i centrum. Modersmålsstöd av modersmålspedagog är inte ett val som vårdnadshavare kan göra utan en av flera möjligheter för förskolan att arbeta för att utveckla alla barns språk. Förskolan kan också använda sagor på olika språk, digitala verktyg, närområdet, föreningar med mera.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson