Skolkurator

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med
psykosocialt arbete i skolorna. Målet med skolkuratorns arbete är att eleverna
når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar
lärande. I uppdraget ingår att verka för en god social arbetsmiljö.

Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elever och föräldrar vid svårigheter
i den sociala situationen. Skolkuratorn arbetar med enskilda elever, grupper av elever eller hela klasser i samråd med pedagoger och arbetar också konsultativt gentemot pedagoger och andra yrkesgrupper.

Kontakt

Kontakta kuratorn på din skola om du känner att du behöver råd eller stöd. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Granskad 2017-06-07
av Anna Grunditz