Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, elevhälsa, särskola, skolresor, studie- och yrkesvägledning
Grundskola och förskoleklass
Grundskolor, förskoleklass, grundsärskola
Gymnasium
Gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiesärskola
Vuxenutbildning och Campus
Värnamo vuxenutbildning, Särvux, Campus
Elevhälsa, extra stöd
Skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, mobbning, särskilda behov
Kulturskolan
Musik, dans, teater

Serviceinformation

 • Stora arbeten längs elljusspåret i Borgen Arena (Alandsryd).
  Under hösten arbetar vi med att skapa fyra nya dammar i området. Den första och största är nu klar och ligger nedanför Borgenstugan. Nu fortsätter arbetet, det medför avverkningar med start i dag och sedan gräv och schaktarbeten den kommande månaden.
 • Cykelvägen vid Östboskolan delvis avstängd 
  Vi arbetar med en ny infart till Östboskolan. Det gör att delar av cykelvägen är avstängd. Vi räknar med att arbetet är klart måndag 26 november.
 • Boagatan i Värnamo stängs för biltrafik
  Vi kommer att stänga av Boagatan för biltrafik och istället bygga en cykelväg. Den 15 oktober påbörjar vi arbetet. Under tiden arbetet pågår kommer vägen att vara avstängd för fordonstrafik och framkomligheten på Västermogatan kommer vara begränsad.
 • Infarten till Industrivägen i Bredaryd stängd
  Värnamo kommun bygger överföringsledning mellan Bredaryd och Pålslund. Nu startar sista etappen i projektet. Det innebär att infarten till Industrivägen från väg 153 i Bredaryd kommer att vara stängd.
 • Ombyggnationer på Östboskolan
  På grund av ombyggnationer på Östboskolan kommer gång- och cykeltrafiken i området att bli påverkad.
Synpunkter
Värnamo 2035

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp