Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, elevhälsa, särskola, skolresor, studie- och yrkesvägledning
Grundskola och förskoleklass
Grundskolor, förskoleklass, grundsärskola
Gymnasium
Gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiesärskola
Vuxenutbildning och Campus
Värnamo vuxenutbildning, Särvux, Campus
Elevhälsa, extra stöd
Skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, mobbning, särskilda behov
Kulturskolan
Musik, dans, teater

Serviceinformation

Synpunkter
Värnamo 2035

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp