Mötesplatser

Vi vill att det ska vara lätt att mötas i Värnamo. Kommunen har ett strategiskt läge vid E4 som gör det lätt att ta sig hit.

Gemensamma aktiviteter

Utanför jobb och skola träffas vi genom våra fritidsaktiviteter; idrottsföreningar, kulturföreningar, samfund och friluftsföreningar.

Både föreningar och privatpersoner kan hyra kommunens lokaler och idrottsanläggningar när de är lediga.

Boka lokal här.

Mötesplatser

Våra fritidsgårdar är naturliga mötesplatser för ungdomar. För äldre och andra daglediga finns Träffpunkt Vråen. Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleålder.

Även biblioteken, kulturhuset Cupolen, Gummifabriken och Apladalen samlar många människor.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson