Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Extern finansiering

För många föreningar finns det även möjlighet att söka bidrag utanför kommunen. Konstnärer kan dessutom söka bidrag hos Konstnärsnämnden, både för olika projekt och daglig verksamhet.

Olika bidrag inom kulturområdet

EU-bidrag och Leader Linné

Värnamo kommuns EU-samordnare Lisa Lidén ger stöd och vägledning till våra verksamheter, till det lokala näringslivet och föreningslivet gällande projekt och medfinansiering från EU:s fonder och program.

Leader Linné är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden i EU med målet att skapa en utvecklande och levande landsbygd.

För vidare information kontakta Lisa Lidén, Landsbygdsutvecklare/
EU-samordnare.

Region Jönköpings Län

Hos Region Jönköpings Län kan man söka arrangörsbidrag, då kan man få upp till halva gagekostnaden, som måste vara minst 15 000 kr. Man kan även söka utvecklingsbidrag för längre projekt. De delar också ut kulturstipendier varje år.

Du hittar mer information på Region Jönköpings Läns webbplats.länk till annan webbplats

Kulturrådet

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet.

Du hittar mer information på Kulturrådets webbplats.länk till annan webbplats

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf.se)

Erasmus+, ett EU-program som är ett verktyg för att genomföra politiska mål. Projekten behöver kopplas till övergripande EU-mål som är anställningsbarhet, se ungas kunskap, demokrati och deltagande samt kvalitetsarbete i ungdomssektorn.

Bidrag kan sökas av organisationer, föreningar och kommuner tre gånger per år, ansökan sker digitalt genom deras webbplats.

Du hittar mer information på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats.länk till annan webbplats

Kreativa Europa

Organisationer, privata juridiska personer (exempelvis konstnärer), institutioner, myndigheter, kommuner, föreningar och företag kan söka. Stöd för samarbete mellan aktörer verksamma inom alla konst- och kulturformer. Här finns två bidrag att söka. Inom kultur, då krävs internationellt samarbete och inom media, krävs inget internationellt samarbete. Det ska vara samarbetsprojekt som kan innehålla till exempel turnéer, utställningar, festivaler mm.

Du hittar mer information på Kulturrådets webbplats.länk till annan webbplats

Konstnärsnämnden

Projektbidrag, arbetsstipendier, internationellt kulturutbyte för konstnärer. Främjar nyskapande kultur och kan sökas för kortare eller längre projekt samt för daglig konstnärlig verksamhet.

Du hittar mer information på Konstnärsnämndens webbplats.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-03-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter