Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Stöd, bidrag och stipendier

Värnamo kommun ser mycket positivt på det omfattande föreningsliv som bedrivs i kommunen och vi tycker det är viktigt att främja detta. Genom att stötta föreningarna hjälper man till att öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa, vilket är ett mål med föreningslivet.

Kulturförvaltningen och föreningsservice

Det är kultur­förvaltningen och föreningservice som hanterar kommunens föreningsbidrag. På den här sidan hittar du information, riktlinjer och ansökningsblanketter för föreningsbidrag inom kulturområdet.

Mer information om föreningsservice.

Policys och likabehandling

Föreningslivet ger möjlighet att påverka barns och ungas attityder och värderingar i positiv riktning. Ett aktivt arbete hos föreningar kring alkohol och droger samt för likabehandling innebär också att man ökar möjligheterna att förebygga missbruk och att man gynnar integrationen i samhället. Föreningar som söker bidrag ska lämna in en alkohol- och drogpolicy varje år för att vara berättigade till bidrag. Se pdf under mer information.

Föreningsbidrag inom kulturområdet

Kulturförvaltningen har flera olika bidrag till föreningar inom kulturområdet. För att läsa mer om normer och ansökningsblanketter se Mer information och Blanketter på sidan.

Arrangemangsbidrag

Ges för kulturarrangemang som ordnas av förening eller organisation i Värnamo kommun, kan sökas hela året.

Att söka bidrag till fritids- och kulturarrangemang.PDF

Extra bidrag

Extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet. Söks löpande och ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast två månader innan investering, projekt eller utbildning startar. Använd dig av Ansökan extra bidrag.

Föreningsbidrag

Årsbidrag för konst-, musik-, teater-, kulturföreningar och kulturminnesvård. Söks senast 1 november och hanteras i början av året. Använd dig av Ansökan årsbidrag kultur.

Hembygdsföreningar

Årsbidrag för hembygdsföreningar. Söks senast 1 november och hanteras under våren. Använd dig av Ansökan årsbidrag kultur.

Studieförbundsbidrag

Årsbidrag/verksamhetsbidrag för studieförbund. Söks senast 31 mars och hanteras i april-maj.

Ungdomsbidrag

Bidrag för kulturevenemang som ordnas av ungdomar (upp till 20 år),
för offentligt evenemang i Värnamo kommun. Kan sökas under hela året.

Kulturstipendier

Värnamo kommuns kulturstipendium utgör 30 000 kr/år som fördelas lika mellan tre stipendiater. Nomineringar skickas in senast den 10 oktober. Använd dig gärna av Blankett kulturstipendium när du ansöker eller nominerar någon.

Kulturstipendiater 2018

Shpresa Lleshaj, musik
Från Rydaholm och Värnamo till världens popscener – med duon Flora Cash har hon fått flera riktiga hit hos Spotify.

Pernilla Karlsson, musikal
Mångsidig musikal- och showartist som tagit klivet från Värnamorevyn till stora scener i hela landet.

Marie Albertsson, teater
Med ett enormt engagemang lyckas hon få ihop spännande teaterföreställningar där alla inkluderas och deltagarna växer som människor

Stipendiaterna får 10 000 kronor var och delas ut vid en ceremoni i Gummifabriken i början av nästa år.

Föregående års kulturstipendiater.PDF

Bidrag för konstnärer

Konstnärer kan söka bidrag hos Konstnärsnämnden, både för olika projekt och daglig verksamhet. För mer info se extern finansiering i huvudmenyn.

Extern finansiering

Vi vill uppmärksamma föreningar på att det även finns medel att söka utanför kommunen, som EU-bidrag, Kulturrådet och Region Jönköpings Län. Se extern finansiering i huvudmenyn.

Föreningsbidrag fritid

Hos fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen kan föreningar med regelbunden verksamhet för barn och unga, handikappföreningar, pensionärsföreningar eller samhällsnyttiga föreningar ansöka om föreningsbidrag. Länk finns till höger under Mer information.

Föreningsregistret

I Värnamo kommun finns ungefär 320 föreningar.

Anmäl din förening eller sök i registret.

Föreningsservice

Vi på föreningsservice ger stöd och service till alla föreningar i Värnamo kommun. Det är hos föreningsservice som du söker du föreningsbidrag till föreningar som har verksamheter som du inte hittar på den här sidan.

Föreningsservice, föreningsliv och föreningsbidrag.

Senast granskad:
2018-08-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp