Folke Truedsson, Diagonal

Museer, gallerier och konst

I kommunen finns flera olika konstinrättningar om du vill titta på konst, länkar finns under mer information på sidan. I kommunal regi ordnas utställningar med konst, konsthantverk, för barn eller aktuella ämnen i konsthallen Blickfånget. Längre ner på sidan finns även information om den offentliga konsten i Värnamo.

Konsthallen Blickfånget

Blickfånget är Gummifabrikens konsthall, den är 70 kvadratmeter stor och du hittar den utanför livesalens foajé på entréplan.

Öppettider:
Måndag - torsdag kl. 10.00-20.00
Fredag kl. 10.00-18.00
Lördag - söndag kl. 11.00-15.00

Öppettiderna kan ändras i samband med helger, i regel är det stängt på röda dagar. Se Bibliotek och fililaler för ändrade öppettider.

Vill du ställa ut hos oss?

Du som vill ställa ut kontaktar kultursekreteraren eller kulturpedagogen, se kontakt på den här sidan. Utställningar i Blickfånget är reserverade för dig som är professionell konstnär, eftersom vi vill stödja ditt yrkesutövande. Men du som är lokal amatörkonstnär/konsthantverkare kan också få ställa ut på valda ytor i Gummifabriken och i stadsbiblioteket. Riktlinjer för utställningar hittar du under mer information.

Aktuell utställning

Sanna Borell #människor #sannaborell #gummifabriken

21 april - 3 juni 
Vernissage den 21 april kl. 11.00-14.00
Sanna Borell är uppväxt i Värnamo och fick kulturstipendiet 2016, hon är barnboksskapare och frilansande illustratör. Se mer info om Sanna och hennes konst på hennes webbplats, http://sannaborell.selänk till annan webbplats.

Kommande utställning

David Svensson Another Story

9 juni–19 augusti
Varnissage den 9 juni kl. 11.00-14.00
David Svenssons konstnärskap kretsar framförallt kring perception, seende, ljus och relationen till rumslighet, färg och måleriska aspekter. Hans arbeten spänner från det maximalt expansiva, det offentliga rummet, staden och våra sociala relationer, till den nästan tomma boksidan och ett mer småskaligt ateljéarbete. Du kan hitta mer information om Davids konst på hans webbplats, www.davidsvensson.netlänk till annan webbplats.

Offentlig konst

Konstfolder

Det finns en konstfolder över den offentliga konsten som ägs av kommunen i och runt Värnamo, den uppdateras med jämna mellanrum. Foldern hittar du i tryckt form på biblioteken och i Gummifabriken.

Konstfoldern Den offentliga konsten i Värnamo.PDF

I Värnamo finns det ett rikt utbud av offentliga gestaltningar med skulpturer av Arne Jones, Bror Marklund, Carl Magnus, Kajsa Mattas med flera. Kultursekreteraren är ansvarig för den offentliga konsten.

Skötsel av konsten

Vi tar fram en skötselplan för den offentliga konsten varje år. Där ingår tvätt, renoveringar, utplacering av konstverk, belysning mm.

Broschyr Den offentliga konsten i Värnamo 2013

Klicka för att öppna konstbroschyren

Konst i Gummifabriken

Kommunen har även offentlig konst i Värnamo Gummifabrik, med konstnärliga gestaltningar av Stefan Johansson, Kajsa Mattas och Malin Bogholt. Gummifabriken kommer att få ytterligare två gestaltningar av Carl Rickard Söderström och David Svensson 2018. Det finns mycket konst i Gummifabriken att titta på som ägs av kommunen. Än så länge finns den bara i den del av huset som var färdig 2013, den nya delen kommer också att få konst under året.

Konstfolder Gummifabrikens konst.PDF

Enprocentsregeln

Värnamo Kommun tillämpar enprocentsregeln, vilket innebär att en procent av ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad går till konstnärlig gestaltning.

Liggstol Modell 36 av Bruno Mathsson

Det senaste tillskottet av offentlig konst i Värnamo är Liggstol Modell 36 som står i Värnamo skatepark och den invigdes den 20 maj 2017 av Eva Törn i samband med den stora invigningen av skateparken. Det kom runt 1000 personer till invigningen den här strålande fina majdagen! Stolen provsatts av många direkt, även av Annie Lööf.

Se konstverket sättas på plats på Youtube under mer information.

Granskad 2018-04-19
av Cecilia Gustavsson