Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Värt att värna, kulturmiljöutredning

Värt att värna - Kulturmiljöutredning för Värnamo kommun innehåller material om hur kulturlandskapet har växt fram och om byggnadstraditioner i kommunen.

Den största delen av utredningen berör dock de kulturmiljöer som är särskilt värdefulla. Dessa är uppdelade sockenvis och innehåller text, bilder och kartor över de berörda områdena. Man hittar information om gårdar och hus, fornlämningar och historiska industrimiljöer med mera. Förutom detta finns även allmänna delar som bland annat handlar om syftet med utredningen och vilken lagstiftning som gäller.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Utredningen utfördes runt millennieskiftet av Jönköpings läns museum, på uppdrag av Värnamo Kommun. Syftet med utredningen var att ge en helhetssyn på kulturlandskapet och bebyggelsen i kommunen. En inventering gjordes därför av de historiska kulturmiljöer i kommunen som är särskilt värdefulla och viktiga att bevara inför framtiden. En tidsmässig främre gräns sattes till 1960.

Utredningen finns i fulltext i Värnamo biblioteks mediekatalog.

Värt att värna - fotosamling

Fotografierna från Värt att Värna - kulturmiljöutredning för Värnamo kommun, utförd år 2000 av Jönköpings läns museum. Fotografierna finns endast i digital form i bibliotekets mediekatalog och upphovsrätten tillhör Jönköpings läns museum.

Senast granskad:
2018-12-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp