Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kulturarv- och kulturmiljöprojekt

I Värnamo kommun pågår för närvarade flera spännande projekt som har ett syfte att på olika sätt inventera, dokumentera, bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer och kulturarv i Värnamo kommun. Här hittar du information om pågående och avslutade kulturarv- och kulturmiljöprojekt.

Mer information om olika projekt

Under mer information finns pdf-filer där du kan läsa mer om de pågående projekten som Värnamo kommun på olika sätt är delaktigt i. De projekt som du kan läsa mer om är bland annat Mötesplats Möbelbygd, Pilgrimsleder i Småland-Öland, Lundsbo naturreservat och Karlsbygget samt Riksettan.

Kanotleden i Storån

Storån rinner genom en vacker och unik natur med ängar, hagar, våtmarker och skog. Landskapet runt Storån har även en spännande historia med gravfält, runstenar, Forsheda kyrka, Forsheda Kvarnagård och Slättö kvarn samt sägner och minnesmärken.

Kanotleden i Storån är ett LONA-projekt (Lokal Naturvårdssatsning) som blev klart sommaren 2017. Här kan man paddla från Store Mosse till Bolmen, med fina rastplatser längs vägen.

Lundsbo bokskog

Ett pågående LONA-projekt är naturstigen (Wibecks stig) och skötselplanen av bokskogen. Promenadstigen går igenom den vackra naturen där kulturarv finns markerade. Vid Lundsbo finns äldre kulturhistoriska miljöer, även en torpstuga från 1700-talet med information och som är öppen för allmänheten att använda vid utflykter.

Spökrundan i Horda

Under 2017 invigdes vandringsstigen Spökrundan, cirka 1 km lång och den är markerad med rödfärgade stolpar och orienteringspilar. Stigen följer äldre befintliga stigar och vägar, informationsskyltar finns placerade på olika platser. Kulturstigen omfattar en äldre hagmark med värdefulla natur- och kulturmiljöer. Flera skötselåtgärder har utförts i syfte att gynna och åskådliggöra natur- och kulturmiljövärdena.

Namnet ”Spökrundan” har sitt ursprung av att handelsträdgården och bostadshuset länge stod övergivna och att stigsträckningen genom området då kunde upplevas som lite kusligt.

Mötesplats möbelbygd

En betydande del i projektet Mötesplats Möbelbygd är boken "Från pinnar till Concrete – Möbeltillverkningen i Värnamobygden" utgiven i maj 2013. Boken presenterar möbelindustrin i första hand ur ett historiskt perspektiv men med fokus också på det dagsaktuella. Förhoppningsvis kan den också ge inspiration inför framtiden.

För mer information se mötesplats möbelbygds webbplats.länk till annan webbplats

Boken finns att köpa på Stadsbiblioteket, Vråens bibliotek och på Vandalorum

Senast granskad:
2019-12-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter