Kulturarv- och kulturmiljöprojekt

Pågående och avslutade kulturarv- och kulturmiljöprojekt

I Värnamo kommun pågår för närvarade flera spännande projekt som har ett syfte att på olika sätt inventera, dokumentera, bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer och kulturarv i Värnamo kommun.

Mer information om olika projekt

Under mer information finns pdf-filer där ni kan läsa mer om de pågående projekten som Värnamo kommun på olika sätt är delaktigt i. De projekt som du kan läsa mer om är bl.a. Mötesplats Möbelbygd, Pilgrimsleder i Småland-Öland, Lundsbo naturreservat och Karlsbygget samt Riksettan.

Mötesplats möbelbygd

En betydande del i projektet Mötesplats Möbelbygd är boken "Från pinnar till Concrete – Möbeltillverkningen i Värnamobygden" utgiven i maj 2013. Boken presenterar möbelindustrin i första hand ur ett historiskt perspektiv men med fokus också på det dagsaktuella. Förhoppningsvis kan den också ge inspiration inför framtiden. För mer information se mötesplats möbelbygds hemsidalänk till annan webbplats.

Boken finns att köpa i Stadsbiblioteket och på Vandalorum

Granskad 2017-09-19
av Cecilia Gustavsson

Skriv ut