Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Historia och geografi

Värnamo kommun i dess nuvarande administrativa gränser bildades först år 1972. Men långt tidigare fanns de geografiska och sociala enheterna, härad, socken, församling och köping.

De små landen, häraden och socknar

Smålanden - de små landen

Småland har fått sitt namn av de tolv ursprungliga små landskapen Aspeland, Finnveden, Handbörd, Kinda, Möre, Njudung, Sevede, Tjust, Tveta, Vedbo, Vista och Värend. Indelningen fanns troligen redan på vikingatiden och blev etablerad på medeltiden. Varje "små land" hade ett eget ting, en tingsplats. "De små länderna" utgjorde på medeltiden en gränsprovins, med en relativ form av självstyre och en egen lagstadga, Smålandslagen.

Finnveden - ett av de tolv små landen

Finnveden var den äldre vikinga- och medeltida benämningen på ett av de ursprungliga "små landen" och västligaste delen av Småland vid sjön Bolmen.  Finnveden, omfattande de tre häraderna Sunnerbo, Västbo och Östbo. I Finnveden ingick Västbo härad och Östbo härdad. 

Se pdf under mer information, "De små landen".

Socknar

I häradet fattades beslut i frågor om domstol och ting, församlingen (kyrkostämman) ansvarade för kyrkan och skolan medan socknen (sockenstämman) beslutade om fattigvården och vägnätet. Härad, församling och socken används fortfarande i olika sammanhang, även om begreppen och dess uppgifter har uppfört.

Socknarna var föregångare till senare kommuner. Från medeltiden till 1800-talet utgjorde socknarna både en administrativ, rättslig och politisk instans i lokalsamhället. Inom Värnamo kommuns gränser fanns 13 st. socknar samt Lanna som ingick i Kulltorps socken. Se de 13 socknarna härPDF.

Värnamo köping

1620 Värnamo lydköping bildas. Det innebar vissa rättigheter som handelsplats. Värnamo var under inflytande av Jönköping.
1860 Värnamo friköping bildas. Invånarna kunde själva besluta om handeln.

Kommunreformen 1862 - 1863

Då kommunreformen trädde i kraft åren 1862 -1863 ombildades socknarna till borgerliga kommuner, landskommuner. De geografiska ytorna och administrativa gränserna motsvarade i regel samtidens socknar och församlingar. Men inriktning och ansvar var skilda från de kyrkliga församlingarna. Dessa små kommuner var funktionella för sin tid, med begränsad samhällelig service som omfattade fattigvård, polis och rättsväsen. Kommunerna styrdes genom kommunfullmäktige och kommunalstämma. Men flera åtaganden, som t.ex. fattigkassa och vägunderhåll ordnades på andra sätt, genom lokala föreningar och på privata initiativ.

De 14 socknarna i nuvarande Värnamo kommun omvandlades till landskommuner.

Värnamo köping bildas 1871

Värnamo municipalköping blir Värnamo köping. Tätorten bildar en egen administrativ enhet.

Värnamo stad bildas 1920

Värnamo köping får stadsrättigheter med en egen administrativ enhet.
År 1947 Förening mellan Värnamo stad och socken.
Värnamo landskommun uppgår i Värnamo stad.  

Kommunreformen 1952 - 1953

År 1952, Storkommuner i nuvarande Värnamo kommun 
Bor, bestående av Bor, Gällaryd, Tånnö och Gällaryds landskommuner.
Bredaryd, bestående även av Kulltorps socken, inklusive Lanna.
Forsheda, bestående av Dannäs, Forsheda, Hånger, Kärda och Torskinge samt Tannåker i nuvarande Ljungby kommun.
Rydaholm landsortskommun

Värnamo stad
Fryele ingick med socknarna Klevshult, Hagshult, Tofteryd och Åker i Klevshults storkommun.
Nydala ingick med socknarna Hylletofta, Svenarum och Vrigstad i Vrigstads storkommun.  

Kommunreformen 1971 - 1972

Värnamo kommun bildas. Kommunens nuvarande geografiska yta och avgränsning fastslås. Värnamo stad blir centralort. Det var ett resultat av en sammanslagning av mindre administrativa orter till en större kommun.

2020 Värnamo stad firar 100 år

2022 Värnamo kommun firar 50 år

Senast granskad:
2018-12-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp