Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utställningen Gummifabriken - ett hus med historia

Kulturhistoria, kulturarv

Syftet med att digitalisera kulturarvet är att på ett samlat, enkelt och lättöverskådligt vis presentera och informera om kommunens kulturarv och kulturmiljöer i en digital form. Den digitala plattformen utgör ett arkiv över kommunens kulturarv och kulturmiljöer.

Nod för kulturarv i Gummifabriken

Jönköpings läns museum har i uppdrag att synliggöra kulturarvet ute i länet. 2016 startade projektet där Värnamo kommun och Jönköpings läns museum samverkar för att hitta formerna för den kulturarvsnod som skapas i Gummifabriken. Nod innebär en förgrening av något, i detta fall något som växer från länsmuseet ut i länet. Det kan till exempel vara i form av samarbete mellan länsmuseet och kommunen i processen med utställningar. Processen kommer ständigt att pågå.

Nodens två rum

I det ena rummet - Avtrycket - byggs ett processrum upp, en plats för medborgardialog och delaktighet. Här kommer alla som vill att få lämna idéer och tankar som senare blir en del av en utställning.
I det andra rummet - Utblicken - ges plats för föreningslivet samt ett fönster mot länsmuseet.

Utställningar 2018

Under hela 2018 visas utställningen "Gummifabriken - ett hus med historia" i Avtrycket. Sedan kommer processrummet i Avtrycket att byggas upp, där du som besökare kan vara med och lämna ditt avtryck.

Utblicken visas en utställning med Fryele hembygdsförening i samarbete med Fryele skola hösten och vintern 2018-19. Det är en annorlunda utställning med filmer som eleverna har gjort och hologram vid sidan av föremål och bilder. Den visas under perioden 30/8-28/2 2019.

Utställningen Gummifabriken - ett hus med historia

Värnamo Gummifabriks resa började i en första fabrik 1917 med en gummiproduktion i liten skala. 1927 bildades AB Värnamo Gummifabrik.

På 1930-talet var Gummifabriken det störta företaget i Värnamo med 275 anställda.

Verksamheten fortsatte att gå bra och 1950 hade antalet ökat till över 900 personer och här fanns arbetare av 22 olika nationaliteter. Fabriken byggde ut flera omgångar under de följande decennierna.

2006 upphörde den sista återstående delen av verksamheten i Värnamo Gummifabriks lokaler.

Många människor har arbetat innanför dessa väggar. Här berättar vi deras berättelser, visar föremål och fotografier från Värnamo Gummifabriks historia.

Utställningen finns i stadsbiblioteket, Gummifabriken.

Öppettiderna är samma som bibliotekets, se bibliotek/bibliotek och filialer i menyn.

GIS

Det finns även en GIS-databas under uppbyggnad med kartor för olika teman, till exempel kulturmiljöer, industriellt kulturarv, konst och kultur. I GIS-databasen ska information länkas till kartor, texter och bilder. Du hittar mer info om GIS och kartan under mer information.

Senast granskad:
2018-12-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp