Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kulturhistoria, kulturarv

Välkommen till sidan om Värnamo kommuns kulturarv. Vi erbjuder information om intressanta kulturmiljöer, kulturarv, fornlämningar, arkeologiska undersökningar, GIS-kartor, bilder och artiklar om kulturarvet i Värnamo kommun.

Nod för kulturarv i Gummifabriken

Jönköpings läns museum har i uppdrag att synliggöra kulturarvet ute i länet. 2016 startade projektet där Värnamo kommun och Jönköpings läns museum samverkar för att hitta formerna för den kulturarvsnod som skapas i Gummifabriken. Nod innebär en förgrening av något, i detta fall något som växer från länsmuseet ut i länet. Det kan vara i form av samarbete mellan länsmuseet och kommunen i processen med utställningar. Processen kommer ständigt att pågå.

Nodens två rum

I det ena rummet - Avtrycket - byggs ett processrum upp, en plats för medborgardialog och delaktighet. Här kommer alla som vill att få lämna idéer och tankar som senare blir en del av en utställning.
I det andra rummet - Utblicken - ges plats för föreningslivet samt ett fönster mot länsmuseet.

Utställningar 2018

De första utställningarna under våren 2018 är "Gummifabrikens historia" i Avtrycket och "100 år av glömska" i Utblicken. Till hösten kommer den första pilotföreningen Fryeles hembygdsförening att ställa ut i Utblicken, i samverkan med ortens skola. Då kommer även processrummet i Avtrycket att byggas upp, där du som besökare kan vara med och lämna ditt avtryck.

Digitalt kulturarv

Syftet med att digitalisera kulturarvet är att på ett samlat, enkelt och lättöverskådligt vis presentera och informera om kommunens kulturarv och kulturmiljöer i en digital form. Den digitala plattformen utgör ett arkiv över kommunens kulturarv och kulturmiljöer. Informationen uppdateras kontinuerligt och kan användas av alla på Värnamo kommuns webbplats.

Ämnesuppdelning och GIS

De kulturhistoriska sidorna är uppdelade i olika ämnen, bland annat Värnamo kommuns historia, kulturmiljöer, kulturmiljövård, byggnadsminnen, immateriellt kulturarv, industriellt kulturarv, museer, hembygdsföreningar och kulturarv i pågående projekt. Du hittar alla i underrubrikerna i menyn.

Det finns även en GIS-databas under uppbyggnad med kartor för olika teman, till exempel kulturmiljöer, industriellt kulturarv, konst och kultur. I GIS-databasen ska information länkas till kartor, texter och bilder. Du hittar mer info om GIS och kartan under mer information.

Senast granskad:
2018-08-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp