Barn- och ungdomskultur

Vi har olika aktiviteter för barn och unga i Stadsbiblioteket och biblioteksfilialerna. Det kan vara sagostunder, film, teater, musik mm.

Aktuella aktiviteter för barn och unga

Familjefredagar

Familjefredagar har vi några gånger om året och de innehåller olika kulturupplevelser som t.ex. teater, barnutställningar, kreativ verkstad eller film. Målet är att stärka integrationen och öka inkluderingen, kultur är ett språk alla förstår. Målgruppen är oftast barn och föräldrar. Familjefredagarna har alltid fri entré men man får hämta ut gratisbiljetter i förväg då det ofta är begränsat antal. Detta evenemang återkommer våren 2018 då vi flyttat in i Gummifabriken.

Sagostunder på filialerna

23 november och 14 december med Gunnar Malmgård på Vråens bibliotek
6 november och 11 december med dockteater på Vråens bibliotek
3 november och 24 november dockteater och sagor med Gunnar Malmgård på Bors bibliotek

Mer info finns på bibliotek/barn och unga.

LasseMaja & Cirkusmysteriet

Missa inte den fantastiska utställningen för barn som kommer till oss våren 2018. Den kommer att finnas i Blickfånget och biblioteket i Gummifabriken. Se bilder och mer information om utställningen på www.barnutställningar.nulänk till annan webbplats
Utställningen är producerad av Roger Josefsson och Tor Svae efter böckerna som är skrivna av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis.

Biljetter till evenemang i Gummifabriken

Alla biljetter köper du via Gummifabrikens webb och biljetterna hämtas i Gummifabrikens infocenter på tredje våningen. För mer information se www.gummifabriken.nulänk till annan webbplats, eller ring 0370-30 59 00. 

Praktiska handledningar för mer kultur i skolan

Olika inlärningsmiljöer och -metoder gör inlärningen inspirerande. Till exempel museer, bibliotek, teatrar, äldre byggnader och olika kulturhus kan fungera som inlärningsmiljöer, men kan även skapas på skolan.

Användbart material för pedagoger

Kulturförvaltningen i Värnamo Kommun har tagit fram ett pedagogiskt material för att använda kultur som inlärningsmiljö. Kulturområdena är många som t.ex. konst, kulturhistoria, arkitektur, musik, teater, litteratur, dans, film och de kan integreras i de flesta ämnen i skolan. Men det är inte alltid lätt att veta hur och det kulturpedagogiska materialet är tänkt att vara till hjälp och inspiration för lärare och andra pedagoger. Där kan man få tips och idéer till att mer aktivt delta i kulturlivet som kan göra inlärningen extra rolig för alla åldrar.

Utgår från Läroplanen

De pedagogiska handledningarna är tänkta att vara en inspiration för att få in olika kulturområden på ett bra sätt i undervisningen. De kan användas på olika sätt, det går bra att plocka delar ur dem utifrån vad som kan passa in i undervisningen och utifrån elevernas kunskapsnivå. De är också kopplade till läroplanen. De finns tillgängliga på Nettan (organisation och förvaltningar/barn-och utbildningsförvaltningen/Övergripande projekt och verksamheter) eller kontakta kulturpedagogen om ni vill ha dem skickade.
Mer information ser ni i målsättning med kulturpedagogisk verksamhetPDF.

Exempel handledning film

Exempelvis filmens hantering behöver inte alltid vara särskilt komplicerad. Enkla övningar är bland annat att göra intrigreferat eller egna filmrecensioner. Man kan fundera på filmens stämningar genom att diskutera musikens roll i berättandet och göra egna små experiment i ämnet.

Filmen bygger på att den väcker känslor och tankar och därför är det viktigt att barn och unga lär sig att uttrycka de känslor som filmen väcker hos dem med ord. Ett exempel är handledning för filmPDF.

Gummifabrikens vänklass från Enehagens skola

Gummifabrikens vänklass från Enehagens skola på workshop.

Granskad 2017-12-07
av Cecilia Gustavsson