Hälsosamtalet

Grunden till samtalet är att du inte är nöjd med en levnadsvana inom mat, motion, sömn eller återhämtning, men kanske är osäker på vad du ska göra. Vi samtalar om hur dina levnadsvanor påverkar ditt liv. Hälsokordinatorn hjälper dig till att själv komma fram till hur du vill och vad du vill förändra. Genom samtalet kan du känna dig starkare och lättare hitta lösningar till förändring.

Ett steg i taget

En förändring av livsstilen sker lättast i olika steg. Ibland kan det behövas en handlingsplan för att göra en förändring – efter våra olika förutsättningar. I det motiverande hälsosamtalet kan vi hjälpa dig göra en handlingsplan där du skriver ner:

  • Vilken vana vill du ändra på?
  • Hur skulle du kunna göra?
  • Vad behöver du för att kunna genomföra det?

Din hälsoplan hjälper dig att sätta gränser och skapa nya rutiner för måltider, motion, vila och sömn.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss och första hälsosamtalet är kostnadsfritt.

 

Första samtalet är kostnadsfritt / övrigt pris per samtal 150 kr

Granskad 2018-04-12
av Therese Strömberg