Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Reception
0370-37 75 26

 

Simhallens öppettider
Simhallens öppettider

Besöksadress
Östra Kyrkogårdsgatan
331 31 Värnamo

Simhallens priser

Här hittar du simhallens och FaRs priser för entré, kort, autogiro, aktiviteter, simskolor, kalas och hyra för badkläder samt redskap.

Du hittar motionscentrets priser på Sidan Motionscentrets priser

Pensionär

Är du förtidspensionär måste du kunna visa upp ett giltigt pensionärsintyg.

Inträde

Gäller för en inpasering och en utpassering till bad och bastu.

10-kort

Ett 10-kort är inte personligt och räknas som en en gångs entré.

Halvårskort

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till bad och bastu.

Pluskund halvårskort 

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till bad, bastu och fria gruppträningar i vatten under hela perioden.

Årskort

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till bad och bastu.

Pluskund årskort

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till bad, bastu och fria gruppträningar i vatten under hela perioden.

Autogiro

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du betalar en summa per månad och har tillgång till bad och bastu.

Pluskund autogiro

Kortet är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du betalar en summa per månad och har tillgång till bad, bastu och fria gruppträningar i vatten under hela perioden.Ungdom 7-17 år

Vuxen 18 år+

Pensionär 65 år+

Inträde

25 kr

50 kr

40 kr

10-kort

225 kr

450 kr

360 kr

Halvårskort

350 kr

1 000 kr

650 kr

Halvårskort Pluskund

850 kr

1 500 kr

1 150 kr

Årskort

600 kr

1 500 kr

1 200 kr

Årskort Pluskund

1 500 kr

2 400 kr

2 100 kr

Autogiro

55 kr/mån

135 kr/mån

110 kr/mån

Autogiro Pluskund

135 kr/mån

210 kr/mån

185 kr/mån


Familj

Familjekort gäller två vuxna och barn (upp till dagen du fyller 18 år) boendes på samma adress.

Halvårskort

1 300 kr

Halvårskort Pluskund

2 300 kr

Årskort

2 250 kr

Årskort Pluskund

4 050 kr

Autogiro

205 kr/mån

Autogiro Pluskund

358 kr/mån

FaR

Bad, bastu, simhallens gruppträningar i vatten och FaRs vattengympa ingår.

Halvårskort

800 kr

Halvårskort Pluskund

1 150 kr

 • Du kommer skriva på ett avtal. Är du under 16 år måste målsman skriva på avtalet direkt på plats.
 • Tillfälligt uppehåll av kort är möjligt vid uppvisande av läkarintyg. Perioden styrs efter sjukperioden och kan inte förlängas utan nytt läkarintyg. Efter att perioden har löpt ut aktiveras kortet automatiskt. Vill du starta upp kortet tidigare går det att göra det i receptionen.
 • Köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättningar att originalkvitto kan uppvisas och att kortet inte har använts under denna period. Återköpet gör du personligen i receptionen.
 • Avtalstecknande
  Det här är ett bindande avtal mellan undertecknad kund och Värnamo simhall. Avtal om autogiro kan inte tecknas av kunder som är under 18 år, utan det är i de fallen vårdnadshavare/förmyndare som tecknar avtalet till eget konto. Den undertecknade till avtalet är alltid ansvarig för att omgående meddela Värnamo simhall vid byte av kontonummer och/eller bank, eller vid andra ändrade omständigheter som kan påverka avtalet.
 • Dragning från kontot
  Dragning av månadsbeloppet görs från det kontonummer som kunden uppgett. Dragning görs varje månad den 28:e.
 • Avsluta
  Kunden har alltid rätt att när som helst avsluta sitt abonnemang. Eventuell dragen betalning återbetalas inte. Det är tre månaders uppsägningstid på abonnemang med autogiro.
 • Prisändring
  Prisgaranti gäller tre månader efter införande av nya priser.
 • Särskilda skäl
  Vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg har kunden möjlighet att ”pausa” sitt abonnemang.
 • Avstängning och åtgärder vid avtalsbrott
  Värnamo simhall äger rätt att efter beslut med simhallsföreståndare omgående avsluta ett autogiro om kunden inte följer gällande ordningsregler, eller då det på grund av hälsotillstånd inte är lämpligt att kunden vistas i simhallen. Avstängning enligt denna punkt och som inte rör sjukdom räknas som avtalsbrott. Är kunden under 18 år är det målsman/förmyndare som undertecknat avtalet som är ekonomiskt ansvarig vid avtalsbrott. Om kortet saknar täckning vid upprepade tillfällen räknas det som ett avtalsbrott och abonnemangen kommer då att avslutas.
 • Tvist och övrigt
  Vid eventuell tvist tillämpas svensk lag. Eventuella tvister ska dock alltid försöka lösas genom personlig överenskommelse. Vid force majeure (oförutsedd händelse, ex brand, översvämning) som påverkar kundens tillgång till simhallen, och som inte är tillfällig, har kunden rätt att på egen begäran avsluta sitt autogiro.

Aktiviteter och simskolor

Gruppträning vatten

Ingår om du är plus eller helkund

Drop-in gruppträning vatten

65 kr för dig som har ett kort

Drop-in gruppträning vatten

Ungdom 90 kr

Vuxen 115 kr

Pensionär 105 kr

Simkursavgift barn

650 kr

Simkursavgift vuxen

850 kr

Privat simlektion/tillfälle

300 kr + badavgift


Kalas

5-9 st barn

750 kr + badavgift/barn

10-15 st barn

850 kr + badavgift/barn

Extra vuxen

40 kr/st

Det ingår mat och dryck till två vuxna.

Läs mer om kalas på sidan Simhallens aktiviteter

Övriga priser


Passageband

100 kr i depositionsavgift

Hyra av baddräkt/badbyxor eller wet-west

Ungdom 20 kr

Vuxen 50 kr

Hyra av bad-hantlar

20 kr

Ledsagare

Fritt inträde

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Senast granskad:
2019-09-26

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter