Fotbollsplaner

I Värnamo kommun finns det många fotbollsplaner. Här har vi linjerade 11‑mannaplaner och 7‑mannaplaner med naturgräs, konstgräs och grus.

Det finns möjlighet att hyra alla planer förutom Finnvedsvallen, den är i första hand till för Superettans matcher.

Naturgräsplaner

Ljusseveka - Fyra linjerade 11-mannaplaner varav en har belysning och tre linjerade 7-mannaplaner. Inga omklädningsrum finns i direkt anslutning till planerna.

Norregård - En linjerad 11-mannaplan. Omklädningsrum finns i anslutning till planen.

Tinas Ö - En 11-mannaplan. Omklädningsrum finns i anslutning till planen.

Finnvedsvallen - Värnamo kommuns stora arena för både foboll och friidrott med läktare under tak. Läs mer om Finnvedsvallen.

Konstgräsplaner

Ljusseveka - En linjerad 11-mannaplan med belysning och ljudanläggning. Inga omklädningsrum finns i direkt anslutning till planen.

Gröndal - En linjerad 11-mannaplan med belysning, två 11-mannamål och fyra 7-mannamål. Omklädningsrum finns i anslutning till planen.

Bollagården, Forsheda - En linjerad 11-mannaplan med belysning. Omklädningsrum finns i anslutning till planen.

Grusplaner

Det finns flera grusplaner i Värnamo tätort och det finns en grusplan i Bor, en i Forsheda och en i Rydaholm. De flesta av våra grusplaner är 100x60 meter, det vill säga 11-mannaplan.

Granskad 2018-03-06
av Nickie King