Talböcker

Vem får låna talböcker?

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. Det finns talböcker för både barn och vuxna. Kontakta biblioteket om du vill bli talbokslåntagare. Du behöver inte något intyg.

Några exempel på läsnedsättningar:

Synnedsättning
Rörelsenedsättnign
Utvecklingsstörning
Läs- och skrivsvårigheter
Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada. Till exempel kognitiva, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - som traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD eller demenssjukdomar.

DAISY

Talböcker görs i ett MP3-format som kallas för DAISY. DAISY-formatet tillåter dig att välja läshastighet, förflytta dig mellan olika kapitel i boken och lägga in bokmärken.

Du läser talböcker i din mobiltelefon, DAISY-spelare, dator eller surfplatta. Det finns också talböcker som har både text och ljud. Då läser du och lyssnar på boken via dator eller surfplatta.

Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek som innehåller mer än 110 000 anpassade titlar. Du kan söka, låna och ladda ner talböcker. Legimus är också namnet på MTM:s läsapp som man använder för att läsa talböcker direkt i mobil eller läsplatta. Den finns kostnadsfritt för Iphone och Android på Appstore och Google play.

DAISY-spelare

Om du har en synnedsättning och vill läsa talböcker på cd-skivor har du möjlighet att få en spelare som fritt hjälpmedel från Syncentralen, då behövs remiss från ögonläkare. Vid annan funktionsnedsättning kan Hjälpmedelscentralen låna ut spelare, då behövs remiss från exempelvis en arbetsterapeut.

Bli talbokslåntagare

Vill du låna talböcker kontaktar du biblioteket så hjälper vi dig. Du kan antingen ladda ned själv, låna själv i biblioteket eller få talböckerna hemskickade.

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan talbok och ljudbok är juridisk och innebär att en ljudbok får lånas av alla medan talboken bara får lånas av den som har en läsnedsättning.

Granskad 2017-12-21
av Åsa Ekblad