Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Stadsbiblioteket Gummifabriken

0370-37 76 00

Besöksadress

Gummifabriken Jönköpingsvägen ­15/Magasinsgatan
331 34 Värnamo

Filialer

Bibliotek och filialer

Öppet med bibliotekspersonalMåndag-Torsdag


10.00-19.00

Fredag


10.00-18.00

Lördag-Söndag


11.00-15.00

Öppet med självserviceMåndag-Torsdag


8.00-10.00, 19.00-21.00

Fredag


8.00-10.00

 

Låneregler

Här hittar du information om vilka regler som gäller för lån av böcker och andra medier, förseningsavgifter, lån av dator med mera.

Att låna

Att låna böcker och andra medier är gratis. Normal lånetid är 28 dagar.
Lånetid för TV-spel och film är 7 dagar.
Snabblån kan lånas i 7 dagar. Snabblån kan inte lånas om eller reserveras.
Lånetid för medier märkta med kurs är 14 dagar, de kan inte lånas om. 
Om det är kö vid utlån kan lånetiden bli 14 dagar.
Lånetiden på kvittot gäller.

Värdehandling

Lånekortet är en värdehandling. Eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet, ska förlorat lånekort spärras. Ring till biblioteket.

Underskrift på lånekort eller förbindelsekort gäller som avtalsteckning och innebär att man godkänner Värnamo biblioteks låneregler. Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån. Lånereglerna kan ändras under avtalstiden.

Sekretess

Sekretesslagen gäller för lånade media. Personuppgifter som lämnas vid ansökan om lånekort behandlas för administration av bibliotekslån i enlighet med Värnamo kommuns riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Förlust av lånerätt

Låntagare som inte följer lånereglerna eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna.

Pin-kod

Du får själva välja pin-kod första gången vid ett personligt besök i biblioteket eller när du första gången registrerar ett låntagarkonto. Pin-koden används för att själv reservera böcker, låna böcker, använda självbetjäningsautomater, datorer, låna e-böcker och använda databaser på bibliotekets webbplats.

Mina sidor

Du kan se dina lån, dina uppgifter och låna om under mina sidor på bibliotekets webbplats. Logga in med ditt lånekortsnummer och Pin-kod.

Låna om

Medier som inte är reserverade kan lånas om max två gånger. Omlån kan göras på bibliotekets webbplats, vid personligt besök i biblioteket eller via telefon.

Att lämna tillbaka

Lånat material är återlämnat när avregistrering skett i återlämningsautomat eller av bibliotekets personal. Du ansvarar själv för att dina lån registreras och avregistreras.

Att reservera

Utlånat material kan reserveras i biblioteket, på bibliotekets webbplats eller via telefon. Meddelande om när medierna senast kan hämtas i biblioteket skickas med e-post eller brev. Om medierna inte hämtas i tid tas reservationen bort från låntagarkontot.

Påminnelser

Du får en första påminnelse 14 dagar efter att dina lån förfallit. Om medierna är reserverade får du en påminnelse efter 1 dag. Första påminnelsen skickas med e-post om du har lämnat en e-postadress. En andra påminnelse skickas efter 14 dagar. Räkning skickas efter två påminnelser.

E-post

Om du lämnar din e-postadress till biblioteket får du reservationsmeddelande och påminnelser snabbare. Du kan även få övertidsvarning 2 dagar innan lånetiden går ut. Du ansvarar själv för att de kontaktuppgifter du lämnar till biblioteket är korrekta.

Lån av dator

Lån av bibliotekens datorer är gratis. Låntagare som inte följer lånereglerna för datorer eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna dator. På biblioteken finns det gratis Wi-Fi.

Utskrift/kopior

Kostar 3 kr per papper.

Fjärrlån

När en bok inte finns vid något bibliotek i Värnamo kan boken lånas från ett bibliotek utanför kommunen. Detta kallas fjärrlån.

  • Max 5 fjärrlån pågående samtidigt.
  • Fjärrlån kan lånas om 1 gång om detta medges av långivande bibliotek.
  • Förseningsavgifter för fjärrlån följer Värnamo biblioteks låneregler. Ersättning för förkomna eller skadade medier och eventuella administrationsavgifter följer långivande biblioteks låneregler.
  • Beställda fjärrlån som avbeställs efter det att de levererats debiteras med 20 kr på låntagarens lånekort.

Medier som finns att låna på något bibliotek i Värnamo kommun kan inte fjärrlånas. Fjärrlåneregler styr vid vilka bibliotek Värnamo kommuns bibliotek kan göra fjärrlån och vad som kan fjärrlånas.

Avgifter 

Försenat material: 5 kr/media och vecka.
Snabblån: 5 kr/dag.
Medier märkta med KURS: 5 kr/dag.
Filmer: 10 kr/film och dag.
TV-spel: 10 kr/spel och dag.
E-media: Ingen förseningsavgift
Meddelandeavgifter: 10 kr/påminnelse, 50 kr om förseningen lett till räkning i bibliotekets datasystem (42 dagar).
Förlorat lånekort: 20 kr.
Förkomna eller skadade media ersätts med inköpspris eller schablonbelopp. OBS! Kursbok, film och TV-spel ersätts med bibliotekets inköpspris från 500 kr.
Schablonbelopp för barnmedier: 150 kr
Schablonbelopp för vuxenmedier: 250 kr

Senast granskad:
2020-03-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter