Bibliotek och filialer

I Värnamo tätort finns Stadsbiblioteket och biblioteket på Vråen. I kommunen finns bibliotek i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm. Mobila biblioteket kör enligt turlista till olika orter i kommunen.

Rydholms bibliotek - ändrade öppettider

Från 20180102 har Rydaholms bibliotek öppet: måndag 14-19, onsdag 10-12, 14-19. 

Stadsbiblioteket flyttar till Gummifabriken

Stadsbiblioteket i Kulturhuset Cupolen är stängt och kommer att flytta in i Gummifabriken när lokalerna är klara.

Vråens bibliotek har med anledning av stadsbibliotekets stängning för flytt utökade öppettider med bibliotekspersonal.

Från och med 4 september till och med 10 februari 2018:
måndag, onsdag, torsdag kl 10-19,
tisdag 13-19,
fredag kl 10-18,
lördag 10-14

Vråens bibliotek är ett mer-öppet bibliotek. Läs mer om vad ett Mer-öppet bibliotek är på Träffpunkt Vråens webbsida

Öppettider med personal akn ändras i samband med helger.

Återlämna böcker

Har du långlån på dina böcker? Lämna dem i Cupolens bokinkast, på Vråen eller på något av kommunens andra bibliotek!

Kursböcker till kurser på Campus Värnamo

Bibliotekarierna Hanna och Madeleine finns på plats i sal 108 i Gummifabriken för att hjälpa dig som student på Campus med frågor om kurslitteratur och informationssökning. De kursböcker som Stadsbiblioteket köpt in för Campuskurser (Placering KURS) och som inte är utlånade finns i sal 108.

Grupprummet är öppet för lån av kurslitteratur:

Tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00

Värnamo stadsbibliotek köper in kursböcker till de utbildningar som finns på Campus Värnamo. Böckerna är märkta med KURS. Alla får låna kursböckerna, inte bara studenter och vi har två exemplar av varje titel. Lånetiden är två veckor istället för fyra så att fler ska ha möjlighet att låna boken under en läsperiod. Förseningsavgift 5kr/dag. Kursböcker kan inte lånas om. 

Öppettiderna kan ändras i samband med helger.

Granskad 2018-01-17
av Atena Ahmadi