Transporttillstånd

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökan om undantag, eller dispens, från trafikförordningen när det gäller tunga, långa och breda transporter.

Var skickar jag ansökan?

Om transporten berör enbart Värnamo kommun, ska ansökan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt. Du kan använda dig av Trafikverkets ansökningsblankett.

Om flera kommuner blir berörda av transporten, skickar du ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.

För att vara säker på att få besked om din dispensansökan innan avresa, måste den vara inlämnad i god tid innan transport är tänkt att genomföras.

Vad kostar det?

  • Transportdispenser som Värnamo kommun utfärdar kostar 500 kronor per dispens.
  • Muntliga dispenser som gäller högst en dag är kostnadsfria.

Granskad 2018-01-31
av Helena Bengtsson