Gräva och schakta

Vid planerade arbeten i kommunal mark ska ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark lämnas minst två veckor före arbetets igångsättning eller platsens begagnande.   

Trafikanordningsplan

Om allmän trafik kommer att påverkas ska en trafikanordningsplan lämnas in.

Mer information om trafikanordningsplan.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander