Belysning

Värnamo Energi AB ansvarar för skötsel av gatlyktorna i Värnamo kommuns tätorter och landsbygd. Fyra årliga inspektioner utförs då trasiga lampor åtgärdas.

Anmälan om trasiga gatlyktor

Gatlyktor felanmäler du till:
Värnamo Energi AB, 0370 - 69 41 00.

Större allmänna vägar och genomfartsleder sköts av:
Trafikverket, 010 - 123 83 88.

Granskad 2018-02-19
av Helena Bengtsson