Färdtjänst och närtrafik

I Värnamo kommun finns möjlighet att använda tjänsterna: närtrafik och serviceresa (färdtjänst och sjukresor).

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Ansökningar om färdtjänst handläggs av Jönköpings länstrafik. Vill du ansöka om färdtjänst får du kontakta Länstrafiken.

Närtrafik

Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än en kilometer till närmaste hållplats för linjetrafik har du möjlighet att använda Närtrafik. Resa med närtrafik beställs hos Jönköpings Länstrafik.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson