Cykling och cykelvägar

I Värnamo stad finns ett stort nät av skyltade cykelförbindelser. Det mesta av cykelnätet går på gemensamma gång- och cykelbanor i blandtrafik med fotgängare eller på körbanan i blandtrafik med motorfordon.

Separat cykelbana finns längs mellersta delen av Storgatan. I flera av de mindre tätorterna finns sträckor av gemensamma gång- och cykelbanor eller vägrenar.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg