Cykling och cykelvägar

I Värnamo stad finns ett stort nät av skyltade cykelförbindelser. Det mesta av cykelnätet går på gemensamma gång- och cykelbanor i blandtrafik med fotgängare eller på körbanan i blandtrafik med motorfordon.

På sidan kartor för utskrift kan du hitta mer information om olika cykelleder i Värnamo kommun.

Granskad 2018-02-23
av Helena Bengtsson