Buss, tåg, båt och flyg

Värnamo har bra förbindelser för tåg- och busstrafik. Järnvägslinjerna Göteborg-Kalmar och Halmstad-Nässjö tar dig till Malmö, Stockholm eller residensstaden Jönköping och det går regionalbussar till våra grannkommuner.

Buss och tåg

Fjärrtågen körs av SJ. Busstrafiken sköts av Länstrafiken och den regionala tågtrafiken sköts av Krösatågen, som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige.

Stadsbusstrafik

Bussarna utgår från busstationen och täcker större delen av staden med halvtimmestrafik på vardagar mellan kl. 5.00 och 22.00. Värnamo har också fått helgtrafik, på lördagarna kör bussarna varje timme mellan kl. 8.00 och 19.30 och på söndagarna varje timme mellan kl. 9.00 och 19.00.

Klimatsmart stadsbusstrafik

Har du synpunkter på kollektivtrafiken? Lämna dem på Länstrafikens webbplats.länk till annan webbplats

Linjekarta över Värnamos stadsbusstrafik.

Klicka på bilden för att förstora.

Båt

I Värnamo finns flera sjöar och vattendrag lämpliga för mindre fritidsbåtar. Länsstyrelsen utfärdar sjötrafikföreskrifter med regler för sjötrafiken. I Värnamo kommun gäller följande:

  • Högst fem knops fart i Storån, i Lagan nedströms Åbron och i Vidösterns norra ände.
  • Vattenskotrar är inte tillåtna någonstans.

Se Visit Värnamos webbplats för mer information eller kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flyg

I Värnamo kommun finns ingen reguljär flygplats. De närmaste reguljära flygplatserna är Växjö Småland Airport, Jönköping Airport, Halmstad City Airport och Göteborg Landvetter Airport. Värnamo flygklubb håller till på det militära flygfältet Hagshult.

Granskad 2018-01-31
av Helena Bengtsson