Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-02-17

Avstängning av Lillegårdsgatan

I samband med byggnation av en ny pumpstation kommer ett körfält på Lillegårdsgatan fortsätta att vara avstängt till och med vecka 18.

Byggnationen av pumpstationen på Lillegårdsområdet fortsätter. För att kunna ansluta till befintliga va-ledningar behöver man fortsättningsvis hålla ett körfält avstängt utanför arbetsområdet på Lillegårdsgatan till och med onsdagen den 29 april.

Lillegårdsgatan

Period mellan 13 och 29 april

Under ett par dagar i perioden mellan vecka 16 och vecka 18 kommer Lillegårdsgatan förbi arbetsplatsen att vara helt avstängd. Man kommer då att ta upp sponten som hållit grundvattnet borta vid anläggningsarbetet.

Vid detta tillfälle förekommer det buller och höga ljudnivåer från arbetsplatsen.

Lillegårdsgatan

Omdirigering via Lasarettsgatan

Trafiken till och från Ängens förskola och fastigheterna på Norra Vägen kommer då tillfälligtvis att kunna ske från Lasarettsgatan.

Lillegårdsgatan avstängning

Vi ber om överseende med de störningar som dessa avstängningar och byggnation kan medföra.

Mer information om byggnationen av den nya pumpstationen hittar du på sidan byggprojekt.

Senast uppdaterad:
2020-03-20