Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-05

Stora arbeten längs elljusspåret i Borgen Arena (Alandsryd).

Under hösten arbetar vi med att skapa fyra nya dammar i området. Den första och största är nu klar och ligger nedanför Borgenstugan. Nu fortsätter arbetet, det medför avverkningar med start i dag och sedan gräv och schaktarbeten den kommande månaden.

Totalt kommer vi att skapa mer än 23000 m2 vattenyta i området. Samtliga dammar kommer att bidra till att öka grundvattnet genom infiltration. Vi som vistas i området kommer att uppleva att det blir vackrare och trevligare. Flera av skogens insekter och fåglar kommer att gynnas och på så sätt bidrar dammarna till en ökad biologiskt mångfald.

Du som rör dig i området den kommande månaden uppmanas att ta hänsyn till de maskiner och lastbilar som nu samsas med oss som nyttjar spåret. Arbetena sker dagtid.

Vi väljer att inte stänga spåret då det genom sin bredd, förarnas uppmärksamhet och ditt hänsynstagande borgar för att samnyttjande skall fungera under den månad som vi beräknar att arbetena skall pågå.

Vi får också be om förståelse för att begränsade delar av spåret kan bli spåriga och skräpiga.

Eventuella frågor till kommunens projektledare Joakim Norgren 0370-377265.

Senast uppdaterad:
2018-11-05

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp