Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-10

Renspolning av vattenledningsnätet i Bor

Under perioden 15 oktober till 4 november kommer vi att spola vattenledningsnätet i Bor. Syftet är att förbättra vattenkvalitén och förebygga problem med missfärgat vatten.

Arbetsmetod

Pollex AB kommer utföra arbetet. Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas pågå i oktober under vecka 42, 43 och 44.

Spolningen kommer mestadels ske kvälls-nattetid. Viss störande motorljud kan förekomma. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan tre till fem dagar i förväg. Du kommer få information och uppmanas att stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare den dag du direkt berörs av spolningen.

Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

 

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Vid frågor är du välkommen att ringa kontaktcenter på telefonnummer 0370-37 70 00.

Senast uppdaterad:
2018-10-10

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp