Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Begränsad framkomlighet vid Malmövägen

Från 23 april och cirka två månader framåt pågår arbete med att lägga nya spillvattenledningar utmed Malmövägens östra sida, i höjd med handelsområdet Söderport. Detta påverkar motortrafiken, fotgängare, cyklister och bussresenärer.

Framkomligheten kommer vara begränsad, respektera arbetsmiljön och anpassa hastigheten.

Gång- och cykelbanan på Malmövägens östra sida är avstängd. Cyklister och fotgängare hänvisas till Expovägen.

Busshållplatsen rakt nedanför Ica Kvantum används inte. Bussresenärer hänvisas till hållplatsen vid Ringvägen, cirka 100 meter norrut.

Senast uppdaterad:
2018-06-19

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp