Prenumeration

Här kan du välja att prenumerera på nyheter från Värnamo kommun. Kryssa i rutan på de nyheter du vill få till din e-post.


Avsluta prenumeration

Fyll i din e-postadress och klicka på förändra. Du får upp en lista på de prenumerationer du har. Bocka ur de du vill sluta att prenumera på. Klicka sedan på spara.

Granskad 2017-06-29
av Ingela Zander

Skriv ut