2017-01-31

Nyfiken på framtiden i kommunen?

Är du nyfiken på hur omvärlden påverkar Värnamo kommuns förutsättningar för att vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt? Läs omvärldsanalysen! 

Värnamo kommun har tillsammans med Kairos future gjort en
omvärldsanalys med denna frågeställning som utgångspunkt.

Vilka trender och förändringar påverkar kommunen på tio års
sikt? Vilken roll har Värnamo kommun i sitt regionala sammanhang?

Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen och dra slutsatser och prioritera så möter vi bättre de utmaningar Värnamo kommun har.

Omvärldsanalys för Värnamo kommunPDF

Publicerad 2017-01-31
av Anita Johansson

Skriv ut