2016-12-17

Extern representation har kostat 300 000 kronor - inte 11 miljoner kronor

Värnamo Nyheter skriver idag följande: ”Värnamo kommun spenderade närmare 11 miljoner kronor på representation under 2015. Det visar siffror som Aftonbladet har begärt ut i granskningen "Miljardnotan".Värnamo Nyheter har begärt att få ta del av fakturor för 2015 som rör representation, kurser och konferenser.”

Den största delen av dessa pengar, 11 miljoner kronor, har lagts på kurser. Att som arbetsgivare lägga pengar på personalens kompetensutveckling är en viktig del i personalpolitiken. Av dessa 11 miljoner har 9,3 miljoner kronor lagts på kurser – för kommunens anställda – i olika omfattning. Dessutom har det blivit lite fel i rapporteringen. Beloppet för kurser/konferenser inkluderar moms. Rätt belopp ska vara 7,8 miljoner kronor. Rätt total i tidningen borde varit 9 miljoner kronor – till kurser och konferenser.

Den representation som förekommit är till största delen intern. Intern representation kan handla om kanelkransen till personalfikat eller till en blomma till en anställd som fyller 50 år med mera. Internt alltså – inom kommunen och mestadels små utgifter men i samband med många tillfällen då kommunen är en stor organisation med många verksamheter och anställda. Totalt har den interna representationen kostat 1,2 miljoner kronor.

Den externa representationen handlar om luncher, möteskostnader etc vid möten och dylikt med andra kommuner, andra organisationer och i övrigt externa besökare där vi har ett samarbete. Den externa representationen har kostat Värnamo kommun 300 000 kronor under 2015.


Publicerad 2016-12-17
av Annette Petersson

Skriv ut