2016-12-16

6,6 miljoner för att främja hållbar stadsmiljö

Värnamo kommun har beviljats 6,615 miljoner kronor i stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. 

Kommuner och landsting kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet främjar särskilt innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

Mot bakgrund av ovanstående ansökte Värnamo kommun om stöd som avser åtgärder för nya bussgator och hållplatser i Värnamo. Detta för att möjliggöra ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i samband med att Värnamo under augusti nästa år får landets första stadsbusstrafik som körs enbart med klimatsmarta fordon.

Den totala kostnaden för åtgärderna är beräknad till 13,23 miljoner kronor. Trafikverket beviljade ansökan och kommunen kommer att få möjlighet till stöd med 50 procent av den angivna kostnaden - vilket innebär totalt max 6,615 miljoner kronor i stöd från Trafikverket.

Publicerad 2016-12-16
av Annette Petersson

Skriv ut