2016-10-27

Anders Nyberg blir fritidschef

Fritidsverksamheten i Värnamo kommun ska utvecklas och Anders Nyberg har utsetts till fritidschef för att leda det arbetet.

Anders Nyberg är nu chef för räddningstjänsten, en befattning han lämnar i samband med att räddningstjänsten och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen slås ihop och blir miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

"Mycket nöjd"

Jesper duRietz, chef för tekniska förvaltningen, har tagit initiativ till att utveckla förvaltningens fritidsverksamhet med fokus på aktiv fritid och hälsa. Han menar att en fritidschef är viktig för att leda det arbetet, i dialog med invånare, föreningar och andra aktörer.

- Anders har rätt profil för uppdraget, han är en erfaren ledare med ett utvecklat ledarskap, har god analysförmåga och är praktiskt lagd. Jag är mycket nöjd med att han tillträder tjänsten som fritidschef, säger han.

För Anders Nyberg innebär förändringen att han lämnar räddningstjänsten efter åtta år som chef. Roliga och lärorika år, menar han, där han tillsammans med kompetent och engagerad personal utvecklat verksamheten, till exempel genom att räddningstjänsten tagit ett bredare ansvar för vardaglig trygghet för invånaren. Här finns en bra grund att bygga vidare på i den nya förvaltningen.

"Samverkan är nyckeln"

Åren på räddningstjänsten har inneburit ett stort och krävande förändringsarbete, med både utveckling och besparingar.

Vilka erfarenheter från räddningstjänsten tar du med dig i det nya uppdraget?

- Det finns många erfarenheter att ta med sig. Det jag främst tänker på är att samverkan, som är en stor nyckel till att lyckas med alla uppdrag räddningstjänsten utför. En bra samverkan tror jag är en viktig förutsättning för att bibehålla och utveckla en bra fritidsverksamhet i kommunen. Den andra erfarenheten som jag gärna tar med mig är att låta medarbetare utvecklas och växa i sina uppgifter.

Anders Nyberg.

Anders Nyberg.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut