2016-10-18

Inte obligatoriskt att rengöra/sota köksfläkten

Är det obligatoriskt att sota köksfläkten?

- Nej, säger Niclas Christensen, som jobbar med förebyggande arbete på räddningstjänsten. Men det kan vara bra att göra det med jämna mellanrum.

Imkanalen, det vill säga köksfläkten i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots det behöver den göras ren emellanåt och det är fastighetsägaren som ansvarar för att det sker.

Exempel på förbränningsanordningar som måste sotas är :

  • Värmepanna som eldas med ved, pellets, flis, olja eller gas.
  • Köksspisar som eldas med fasta bränslen.
  • Eldstäder.
  • Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Värnamo kommun har upphandlat en sotningsentreprenör som håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring sotning.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut