2016-10-09

Utredning om stiftelsernas framtid

Hur ska stiftelserna Borgen, Forshedabadet, Folkets Park och Solgården fungera i framtiden? Den frågan ska fullmäktige ta ställning till framöver och som underlag för det har det gjorts en utredning med förslag till åtgärder.

Syftet med utredningen är att se om den ursprungliga tanken med stiftelserna stämmer överens med verksamheten som den ser ut i dag.

Stephan Lund, tidigare under många år chef för tekniska kontoret i Värnamo, har gjort utredningen. Han redovisade den för kommunstyrelsen på tisdagen.

- Först vill jag poängtera att stiftelserna och styrelserna har lagt ned ett viktigt och gediget ideellt arbete under många år och de ska de ha en stor eloge för, sade han vid sin presentation.

Hans råd till politikerna var sammanfattningsvis att det är viktigt att kommunen och stifelserna har en dialog om hur väl dagens verksamhet stämmer överens med det som var syftet när man startade. Han föreslår att kommunens representation i stilftelserna i framtiden är både politiker och tjänstemän och att delaktigheten mellan kommunens förvaltningar och stiftelserna ska öka.

Hela underlaget som presenterades för kommunstyrelsen hittar du här.PDF

Utredningens förslag i korthet

Stiftelsen Borgen

 • Avtala bort fastighetsskötseln.
 • Gör en drift- och underhållsplan, för att få en tydlig lägesbild.
 • Hyr ut enbart till föreningar och organisationer.
 • Förbättra samråd och samverkan med andra.
 • Marknadsför området.

Stiftelsen Forshedabadet

 • Samordna med kommunala förvaltningar.
 • Utveckla dag- och lägerverksamheten.
 • Samordna rabatter för till exempel simundervisning mellan simhall och Forshedabadet.

Stiftelsen Folkets Park

 • Tillsätt en arbetsgrupp för området, där det också ingår kommunala förvaltningar.
 • Riv vissa byggnader.
 • Anpassa verksamheten till ”nya” anläggningar i området.

Stiftelsen Solgården

 • Se över om verksamheten kan få en annan inriktning.
 • Om man inte hittar en annan inriktning, avyttra fastigheten och stiftelsen.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut