2016-10-07

Värnamo pekar ut plats för arenaområde

Ett nytt arenaområde är en viktig del för att kunna förverkliga visionen att Värnamo ska vara en mänsklig tillväxtkommun med 40 000 invånare.

Ambitionen är att den ska ligga på fältet intill trafikplatsen där Malmövägen ansluter till riksväg 27. Hur den ska se ut och vad den ska innehålla är inte bestämt. Det arbetet ska göras i dialog med invånarna i Värnamo.

Tanken är att arenan ska innehålla en ny fotbollsanläggning, träningsplaner fotboll och träningshall. Idén har funnits med sedan planerna på ett nytt idrottsområde föddes. Dels behövs området i Ljusseveka, där IFK Värnamo nu har sina träningsplaner, för andra ändamål i framtiden, del vill man samla IFK Värnamo och Värnamo Södra på en och samma anläggning.

Utkast att utgå ifrån

Det finns ett första utkast till hur område kan disponeras. Området är stort och har plats för mycket. Idrottsklubbarna kommer att bjudas in för att vara delaktiga i vad idrotten i Värnamo kommun behöver på lång sikt och vad som ska prioriteras.

- För att det ska vara möjligt att ha en dialog om området måste vi ha ett förslag att utgå ifrån. Det har vi nu, säger Hans-Göran Johansson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Flera år framåt

Att bygga ett arenaområde ligger flera år framåt i tiden. Visionen är att på sikt bygga en anläggning som är hållbar för en lång tid framöver.

- Värnamo är och ska vara en attraktiv kommun för hela regionen. Tillgången till både träningsmöjligheter och tävling för olika idrotter viktigt för att människor ska vilja bo och verka i kommunen. För att förverkliga visionen, måste vi tänka strategiskt och långsiktigt, och detta är en del i det, säger Gottlieb Granberg (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Utredningen om arenaområdePDF

Fältet där väg 27 möter Malmövägen.

Ambitionen är att den ska ligga på fältet intill trafikplatsen där Malmövägen ansluter till riksväg 27.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut