2016-10-04

Så ska Värnamo få mest nytta av höghastighetsstationen

På tisdagen presenterade Sweco en rapport som Värnamo kommun har beställt för att bedöma hur man på bästa sätt kan dra nytta av stationen för den framtida höghastighetsjärnvägen.

Rapporten innehåller dels förslag till hur tillgängligheten till höghastighetsjärnvägen ökar via vägnät och regiontåg, dels hur centrum kan förtätas.

- Vi jobbar vidare på samma sätt som vi gjorde i nyttoberäkningarna som ledde fram till överenskommelse om stationsläge i Värnamo. Vi vill inte önska eller gissa vilken nytta en höghastighetsjärnväg innebär, vi vill ha fakta. Vi vill kunna visa varför ett stationsläge i Värnamo är bra för Sverige, säger Stina Gof, utvecklingschef i Värnamo kommun.

Ändringar i vägnätet

Rapporten pekar på flera alternativ för hur Värnamo kan få så stor nytta som möjligt av en station vid Sydsvenska krysset. Till exempel föreslår utredaren flera åtgärder för att öka omlandets tillgänglighet till en höghastighetsstation. Det omfattar omläggning av väg 27, förlängning av väg 151 och förbättrad spårdragning av både kust- till kustbanan och Halmstad-Nässjö järnväg.

Lika viktigt är att stationen blir lättillgänglig för kommuninvånarna. Därför föreslår utredningen en ny linje för elbussar. Den ska ta resenärerna snabbt och klimatsmart mellan stationen i centrum, sjukhuset och stationen vid Sydsvenska krysset.

Flytta rangerbangården

Ett tredje förslag är att flytta rangerbangården från centrum till ett logistikcentrum norr om tätorten. Det skulle medföra att centrum kan förtätas, eftersom det blir färre spår och mindre barriäreffekter. Det skulle också innebära att även delar av Halmstad-Nässjö-banan elektrifieras och att både resenärer och gods därmed skulle slippa byta tåg.

- Ett spännande förslag i rapporten är det om ett så kallat cykelstomnät. Det vill säga ett nät som täcker in stora del av Värnamo med gena vägar som separeras från motortrafik, säger Mikael Karlsson, projektledare i Värnamo kommun.
Kommunstyrelsen ska nu läsa rapporten, prioritera förslagen och formulera ett underlag för avtalsförhandlingen med Sverigeförhandlingen.

Vill du veta mer om förslagen i rapporten? Här kan du se bildspelet som presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen.PDF

Stationsläget för höghastighetsjärnvägen

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut