2016-09-12

Behoven styr Campus önskemål om utbildning

Campus Värnamo ansöker om fyra yrkeshögskoleutbildningar, som startar näst höst om de beviljas.

Alla fyra utbildningarna hör till branscher med stort anställningsbehov och de bygger på initiativ från både näringsliv och offentlig sektor. Totalt anger arbetsgivarna att de behöver anställa över 1000 personer med angivna kompetenser inom de närmaste tre till fem åren.

Campus Värnamo har lämnat in utbildningsansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan i samarbete med Jönköping University till Integrationspedagog, Fastighetsingenjör, Stödpedagog och Webbutvecklare.NET för start i augusti 2017 om de beviljas.

På Campus Värnamos webbplats kan du läsa mer om utbildningarna.

Campus Värnamos webbplats.länk till annan webbplats

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut