2016-11-24

Fler och fler blir Värnamobor

Vid halvårsskiftet hade Värnamo 278 fler kommuninvånare än vid årsskiftet, det vill säga 33 751 stycken.

- Det är mycket glädjande och visar att visionen om att vi ska vara 40 000 kommuninvånare år 2035 är rimlig, säger kommunens utvecklingschef Stina Gof.

Det är SCB, Statistiska Centralbyrån, som presenterar siffror om antalet invånare i landet och kommunerna. De visar på fortsatt hög folkökning i de flesta av landets kommuner.

Ökningen i Värnamo ligger högre än genomsnittet både i landet och i Jönköpings län.

- Det vi ser nu är en exceptionellt stor ökning och vi kanske inte kan räkna med att av sig själv fortsätter i samma takt. Vi behöver ha ett aktivt arbete för att fler ska flytta till vår kommun, säger Stina Gof.

Den allra största delen av ökningen beror på inflyttningen, 256 fler personer flyttade till Värnamo än från Värnamo. Resten av ökningen beror på att det föddes betydligt fler än vad som avled.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut