2016-11-24

Länet samarbetar vid skogsbrand

På grund av torkan och risken för brand ändrar räddningstjänsterna i Jönköpings län rutinerna vid larm om brand i skog och mark.

Vid sådana larm kommer räddningstjänsterna i Jönköpings län (RäddSam F) med hjälp av SOS att larma fler styrkor och befäl till händelsen.

- Vår erfarenhet från tidigare bränder är att detta är ett framgångsrikt koncept säger Göran Melin, räddningschef i beredskap för länet. Det gäller att ha mycket personal på den lilla branden för att ha större möjlighet att undvika den riktigt stora branden.

Skogsbrandsrisken analyseras varje dag utifrån luftfuktighet, nederbörd, torkan i de olika markskikten och kommande väder med mera. Syftet är att få underlag för beslut om skogsbrandflyg och andra förberedande åtgärder. Under  en tid framöver kommer det att ske extra skogsbrandflygning för att tidigt upptäcka bränder.

Under sommaren har flera brander upptäckts av skogsbrandsflyget. Just nu råder
inte eldningsförbud men frågan aktualiseras alltid i samband med analysen men
det är viktigt med långsiktighet.

RäddSam F uppmanar allmänheten till stor försiktighet när man vistas i skog och mark.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut