2017-01-17

Ny stadstrafik planeras i Värnamo

Det planeras för en omdaning med radikalt utökat trafikutbud och nya bussar av typen laddhybrider i Värnamo Stadstrafik under nästa år. Omvandlingen av stadstrafiken sker i nära samarbete mellan Länstrafiken och Värnamo kommun och tillsammans med bland annat Nettbuss och Volvo.

I den nya stadstrafiken kommer bussarna att utgå från stationen och täcka större delen av staden med halvtimmestrafik på vardagar mellan kl. 06.00 och 22.00. Det är en klar förbättring jämfört med dagens timmestrafik. På helgerna är planen att det ska gå timmestrafik mellan kl. 09.00 och 19.00 vilket är en nyhet då staden idag saknar helgtrafik.

En ny bussgata vid Värnamo sjukhus kommer att möjliggöra effektiv genomfart för både stadsbuss och regionbuss till Silkesvägen.

De nya bussarna kommer gå på upp till 90 procents el och vara så kallade laddhybrider. Det innebär att de laddas under cirka fem minuter för att sedan gå ut på linje under 20-25 minuter. Sedan tidigare har Volvo provverksamhet med den här typen av bussar i bland annat Göteborg och Hamburg. Men Värnamo väntas bli först ut i Sverige med laddhybrider i skarp drift.

– Vi är glada att kunna göra den här satsningen då det visar på de möjligheter som finns att ligga i framkant vad gäller teknik även om man befinner sig utanför de tre storstadsregionerna säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Detta är också en satsning som gör olika platser i hela orten mer lätttillgängliga – från Bredasten till Gröndal, Värnamo Sjukhus till Amerika-området, fortsätter Hans-Göran.

Den nya trafiken planeras för start i augusti 2017 och målsättningen är att nå 200 000 resor/år inom tre år jämfört med dagens cirka 50 000 resor/år.

Den nya stadstrafiken blir möjlig under förutsättning att föreslagen budget för Region Jönköpings län antas i Regionfullmäktige augusti 2016.

 

Läs mer på Region Jönköpings läns hemsidalänk till annan webbplats


Publicerad 2017-01-17
av Ingela Zander

Skriv ut