Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Information till vårdnadshavare covid-19

Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Värnamo kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information om förskolans och grundskolans verksamhet

Här hittar du som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och grundskolor/fritidshem svar på vanliga frågor.

Vi har utökat rutiner för hämtning och lämning. Tänk på följande:

  • Lämna ditt barn i tamburen så långt som möjligt.
  • Tvätta händerna på ditt barn på förskola/fritidshem vid lämning.
  • Gå inte igenom förskolan/fritidshemmet på annan avdelning.

Överlämningssamtal mellan förskola och förskoleklass genomförs endast för barn med särskilda behov. Helst ska dessa göras i digital form.

Ditt barn får behålla sin plats i förskolan och på fritidshemmet under tiden du är korttidspermitterad.

Liksom tidigare är grunden för närvaro din tid för arbete eller studier. Vid permittering på deltid följer närvaron de nya arbetstiderna. Vid permittering på heltid kan ditt barn närvara 15 timmar per vecka. Så snart du återgår till mer tid för arbete eller studier kan tiden på förskolan/fritidshemmet öka igen.

Tider för förskola vid permittering på heltid

Kl. 09.00-14.00 (tre dagar)

Tider för fritidshem vid permittering på heltid

Kl. 13.00-16.00

Under skollov: kl. 09.00-14.00, tre dagar

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att ditt barn stannar hemma även om hen får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver ditt barn inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergi eller om ditt barn får feber ska hen stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Avgiftskontrollen för förskola och fritidshem, som skulle påbörjats igång nu under våren, kommer att skjutas fram till hösten med anledning av covid-19.

Här kan du läsa mer om avgiftskontrollen

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov i vår. Detta gjordes på grund av att det hade varit svårt för skolorna att genomföra dem, eftersom de har fullt upp med att hantera den rådande situationen.

Betygsättning görs utifrån övrigt underlag.

Från och med 19 mars är öppna förskolan stängd tills vidare. Beslutet har tagits i syftet att minska smittspridning och sociala kontakter.

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt. När barnet är friskt ska hen stannar hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte kan tvätta händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Städrutinerna på skola och förskola har omprioriterats för att undvika smittspridningen av coronaviruset. Fokus kommer ligga på att hålla kontaktytor rena, såsom toaletter och ledstänger. Dessutom kommer man oftare rengöra tangentbord och surfplattor med mikrofiberdukar.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Ja. Är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma.

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Kontakta rektor.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. Därför vädjar vi till dig som har barn med 15-timmarsplacering att du låter ditt barn vara hemma, om det finns möjlighet. Detta är en tillfällig försiktighetsåtgärd i samband med coronavirusets utbredning. Eftersom det är en vädjan sker ingen återbetalning av barnomsorgsavgift.

Vänd dig till förskolans rektor om du har frågor!

Information om gymnasieskolans verksamhet

Här hittar du som vårdnadshavare till elever på Finnvedens gymnasium svar på vanliga frågor. Från och med 19 mars bedrivs gymnasieundervisningen på distans. Gymnasiesärskolan kommer tills vidare bedrivas som vanligt i skolans lokaler.

Har du övriga frågor kontaktar du elevens mentor.

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov i vår. Detta gjordes på grund av att det hade varit svårt för skolorna att genomföra dem, eftersom de har fullt upp med att hantera den rådande situationen.

Betygsättning görs utifrån övrigt underlag.

Undervisning sker inte på plats i skolan men eleven förväntas att studera på samma sätt som om hen hade varit i skolan. Detta innebär att eleven behöver ta eget ansvar för sin utbildning. Eleven kommer att kunna ta kontakt med sin lärare under den tid som hen skulle haft lektion. Undervisningen följer ordinarie schema. All undervisning kommer ske via Teams.

I början kan det uppkomma problem gällande uppkoppling och hur lektionerna genomförs. Eleven uppmuntras kontakta läraren om det är något som inte fungerar.

Eleven har fått information om att ta med sig dator, laddare och böcker hem.

Gå till skolan och anmäl er i receptionen. Det kommer finnas personal på plats.

Kontakta skolans reception för vidare information. Telefon: 0370-37 73 44

Närvaron är obligatorisk och kan komma att kontrolleras på olika sätt. En del lärare kommer att be eleven att kommentera, eller på andra sätt visa att hen har tagit del av undervisningen. Det är viktigt att eleven följer sitt schema, så att hen kan visa att hen deltar i undervisningen. Med det menas att eleven ska vara uppkopplad på Teams i god tid innan lektionen startar.

Ja, eleven ska fortfarande anmäla frånvaro och sjukanmälas, eftersom distansundervisningen kommer följa det ordinarie schemat.

Det kommer endast serveras mat till gymnasiesärskolans verksamhet, eftersom de fortfarande har sin undervisning i gymnasieskolans lokaler.

Elever som har en APL-plats fortsätter som planerat, under förutsättning att arbetsgivare och eleven/vårdnadshavare är överens. Elever som inte kan fortsätta sin APL kommer att få ta igen APL- tiden senare. Elever som är oroliga för att genomföra sin APL, eller inte kan genomföra den enligt plan, ska kontakta sin ansvariga lärare eller sin rektor innan hen stannar hemma.

Senast granskad:
2020-04-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter