Utbildning brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att deltagaren ska få kunskap om hur brandfarliga varor ska förvaras och hanteras i verksamheten. Utbildningen vänder sig främst till dig som är eller ska bli föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning.

Innehåll i utbildningen:

 • brandteori och brandförlopp
 • brandfarliga varors egenskaper
 • lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • tillsyn och kontrollrutiner
 • ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • brandsläckningsutrustning
 • praktisk brandövning
 • beredskap vid olyckor
 • fika
 • lunch.

Tid:

7 timmar                                

Antal deltagare:

5 - 25

 

Anmäl ditt intresse till oss, så återkommer vi när kursen är fylld.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson