HLR, hjärt- och lungräddning

I Sverige drabbas varje år cirka 10.000 människor av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Idag överlever cirka 8 procent av dessa personer. Ambulanspersonal hinner inte alltid fram i tid för att kunna göra akuta åtgärder och rädda liv.

Dina kunskaper i HLR kan vara avgörande för att en person kan räddas till livet.

Med enkla medel kan du upprätthålla liv med hjälp av hjärtkompressioner och mun till mun andning tills hjälpen kommer fram.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att höja din kunskap om hur du ska agera om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Innehåll i utbildningen:

  • HLR - Hjärt- och lungräddning
  • Genomgång av hjärtstartare

Tid

2 timmar

Antal deltagare

5 - 16

Kostnad

4.289 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Räddningstjänsten rekommenderar i första hand utbildningen Första hjälpen - agerande vid olycka/sjukdom som ger en bredare kunskap.

Ni har alltid möjligheten att anmäla ert intresse för att deltaga på en utbildning utan att ni själva kan fylla ett tillfälle med deltagare. Vi samlar då ihop intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.

Granskad 2018-01-25
av Maria Kauppinen