Heta arbeten

Heta arbeten är de arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning, lödning eller slipning med mera.
Försäkringsbolagen kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att du ska kunna vidta brandförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder. Utbildningen riktar sig till arbetsledare, entreprenörer, företagsledare eller anställda som antingen är utförare eller beställare av heta arbeten.

Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Innehåll i utbildningen:

  • brandkunskap
  • gällande säkerhetsregler
  • försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • organisation på tillfällig arbetsplats
  • praktisk brandsläckning
  • kursmaterial
  • fika och lunch.

Tid

8 timmar

Antal deltagare

12 - 18

Kostnad

2.950 kronor per deltagare exklusive moms

 

Kursavgiften är uppdelad i två delar varav 1.800 kronor är omkostnader och 1.000 kronor är för certifikatet i fem år. Är ni medlemmar i brandskyddsföreningen Jönköpings län så får ni 10 procent rabatt på omkostnaderna (inte på själva certifikatet).

Anmälan görs via: Brandskyddsföreningen Jönköpings läns webbplats.länk till annan webbplats


Granskad 2018-01-25
av Maria Kauppinen