Barn-HLR

Det är väldigt ovanligt att barn drabbas av ett plötsligt hjärtstopp, men både hjärtfel och drunkning kan inträffa och dina kunskaper (HLR) kan då vara avgörande för att ett barn kan räddas till livet.

Med enkla medel kan du upprätthålla liv med hjälp av hjärtkompressioner och mun till mun andning tills hjälpen kommer fram.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att höja kunskapen om hur du ska agera om ett barn drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Innehåll i utbildningen:

  • HLR Hjärt- och lungräddning för barn
  • Luftvägsstopp hos barn

Tid:

2 timmar

Antal deltagare:

4 - 10

Kostnad:

4.206 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Ni har alltid möjligheten att anmäla ert intresse för att deltaga på en utbildning utan att ni själva kan fylla ett tillfälle med deltagare. Vi samlar då ihop intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson