Anläggningsskötare för automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att ge kunskap om brandlarmsanläggningens funktion, skötsel och handhavande.
Målgruppen är fastighetsskötare eller den person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmsanläggning.

Innehåll i utbildningen:

  • regler och föreskrifter
  • avtal
  • larmets uppbyggnad
  • detektering
  • larmöverföring
  • kontrollistor och uppföljning
  • fika.

Tid:

8 timmar                                

Antal deltagare:

5 - 25

 

Anmäl ditt intresse till oss, så återkommer vi när kursen är fylld. Se sidans kontaktinformation.

Granskad 2018-01-15
av Helena Bengtsson