Tandvård

Om du har ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov så kan du få särskild hjälp med tandvård. Du kan få bli undersökt i hemmet och du kan dessutom få tandvård till samma pris som sjukvård.

Bedömning och intyg

Nödvändig tandvård är behovsprövad. Det kan till exempel vara distriktssköterska, LSS-handläggare eller sjuksköterska på äldreboendet som bedömer behovet och utfärdar intyget.

Om du får vård i hemmet av närstående, kan du själv ta kontakt med LSS-handläggare eller distriktssköterska för att få en bedömning och intyg.

Om du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning är det psykiatrisjuksköterska eller psykiatrihandläggare som bedömer tandvårdsbehovet och utfärdar intyget.

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om tandvård i samband med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar ska du i första hand fråga din läkare eller tandläkare.

I andra hand kan du vända dig till Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning:

Telefon: 036-32 41 81 eller 036-32 41 82
E-post: bedomningstandlakare@rjl.se

Granskad 2018-04-26
av Helena Bengtsson