Arbetsterapi och sjukgymnastik

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten hjälper till med träning för att du ska kunna komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller en olycka, eller att leva med ett medfött funktionshinder.

Målet är att du ska klara ditt boende, din personliga vård och kunna ha en aktiv fritid så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten utgår från dina behov, din drivkraft och motivation.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, träning, utprovning av hjälpmedel för att underlätta i det dagliga livet samt utfärdar intyg för bostadsanpassning.

Sjukgymnastik

Fysioterapeuten bedömer din funktionsförmåga och vidtar lämpliga åtgärder utifrån behov och målsättning. Det kan handla om träning, rehabilitering eller behandling för att bibehålla eller förbättra dina fysiska förmågor alternativt minska kroppsliga besvär, exempelvis smärta.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, träning och utprovning av bland annat gånghjälpmedel för att underlätta vid förflyttningar.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson